انقلاب سوم در قرقیزستان: جلوگیری از هرج و مرج

انقلاب سوم در قرقیزستان: جلوگیری از هرج و مرج

استانیسلاو پریتچین- محقق ارشد مرکز مطالعات پساشوروی موسسه اقتصاد جهانی و روابط بین الملل به نام پریماکوف آکادمی علوم روسیه، کارشناس شورای امور بین الملل روسیه انقلاب سوم در قرقیزستان به هر ترتیب روی داد. این خبر بسیار بد با پیامدهای گسترده‌ای برای این جمهوری که قبلاً هم دو بار کودتا را در سال‌های 2005 و 2010 تجربه کرده، همراه خواهد بود. هر تغییر قدرت انقلابی جدید منجر به فرسایش جدی وضعیت عمودی دولت، کاهش بنیادین اعتماد به سازمان‌های اجرای قانون، پاکسازی بوروکراسی ...

خیزش ترکیه و آینده اوراسیا

خیزش ترکیه و آینده اوراسیا

فئودور لوکیانف- سردبیر مجله روسیه در امور جهانی، رئیس هیئت رئیسه شورای سیاست خارجی و دفاعی، عضوشورای امور بین الملل روسیه مدتهاست که کارشناسان روابط بین الملل به تمایل قدرت‌های میانی برای رهایی اشاره می‌کنند. قدرتهایی که تحت سلطه کشورهای بزرگ، در حاشیه بودند، سرکش تر می شوند. افزون بر این، آنها هرچه کمتر به «غول‌‌ها» می نگرند و بر اساس منافع و دیدگاه‌های خودشان جهت‌گیری می‌کنند. با این حال، یک ملاحظه اساسی وجود دارد - اول از همه،...

اصل «حق تعیین سرنوشت» در مناقشه  ناگورنو- قره باغ

تاملی بر پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی رجوع به

اصل «حق تعیین سرنوشت» در مناقشه ناگورنو- قره باغ

ولی کوزه گر  کالِجی، پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و عضو شورای علمی موسسه ایراس ایراس: رجوع به  اصل «حق تعیین سرنوشت»  از جمله مطرح ترین راه حل‌های حقوقی برای حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه ناگورنو- قره باغ در سه دهه گذشته به شمار می‌رود تا ارامنه قره باغ درباره آینده سرنوشت سیاسی خود از جمله ادامه وضعیت خودمختاری در جمهوری آذربایجان (همانند دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی)، استقلال در قالب جمهوری آرتساخ (وضعیت دوفاکتو ...