تک های استراتژیک: روسیه و ایران در خاورمیانه بعد از کرونا

تک های استراتژیک: روسیه و ایران در خاورمیانه بعد از کرونا

ماکسیم سوچکوف   روسیه و ایران تکهای استراتژیک هستند: هر یک از این دو عادت کرده است در اجرای سیاست خارجی خود به نیروهای خود تکیه کند. اما آینده ای که می توان افقهایش را دید نشان می دهد که اگر دو طرف یک نگرش مشارکتی را حفظ کنند می توانند به چیزهایی برسند که در صورت در جا زدن در سوء ظن تاریخی، و به تبع آن ترس از باز کردن دروازههای جدید همکاری، نمی توان به آنها رسید.   ایران در سال 2020 نواری از اتفاقات بسیار نامطلوب را پشت سر می گذارد. از جمله آنها می توان به ترور ...

ارتش پهبادی ترکیه برای نبرد آماده می‌شود

ارتش پهبادی ترکیه برای نبرد آماده می‌شود

 ولادیمیر کارنازوف در خاورمیانه مناقشه مسلحانه‌ای رو به